Projekts VoiCEs

Bērnu pieredzes iekļaušana nozīmē viņu tiesību uzlabošanos hospitalizācijas laikā.

Projekta mērķis ir veicināt bērnu iesaisti veselības aprūpes kvalitātes novērtēšanā un uzlabošanā bērnu slimnīcās, ņemot vērā viņu viedokli par bērniem draudzīgu stacionāro aprūpes pakalpojumu veidošanu.

Bērnu pieredzes apkopošana

Bērni ir viena no neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām un slimnīcas pieredze pati par sevi viņiem ir emocionāls brīdis, tomēr šobrīd pediatrijas pacientiem nav iespējas paust savu viedokli par slimnīcā saņemto veselības aprūpi.

PREM

Pacientu ziņotās pieredzes mērījumi

Pacientu ziņotās pieredzes mērījumu aptaujas (PREM) un rezultātu platformas izstrāde, izveide, ieviešana un novērtēšana, iesaistot gan bērnus un to vecākus, gan medicīnas personālu.

Pediatrijas pacientu

vajadzības

Tā kā hospitalizācija ir emocionāls brīdis, ir īpaši svarīgi pievērst uzmanību neaizsargātiem bērniem un jauniešiem. Projekta mērķa grupa ir pediatrijas pacienti vecumā no 0 līdz 17 gadiem, kuri saņem stacionāro aprūpi kādā no četrām projektā iesaistītajām slimnīcām.

Projekta partneri

Sant’Anna padziļināto studiju augstskola

Meiera bērnu slimnīca

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Helsinku un Usimā reģiona slimnīcu apvienība

Erasmus medicīnas centrs – Sofijas bērnu slimnīca

UNICEF Itālijas Nacionālā komiteja

Sazinieties ar mums!

Projektu VoiCEs līdzfinansē Eiropas Savienības programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.–2020. gadam (Konkursa sludinājuma Nr. REC-RCHI-PROF-AG-2020)

Copyright 2021 | Projekts VoiCEs