VoiCEs-hanke

Lasten oikeuksien toteutuminen sairaalajakson aikana lasten itsensä kokemana (Value of including the Children Experience for improving their rightS during hospitalization)

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten osallistumista lastensairaanhoidon laadun arviointiin ja parantamiseen siten, että lasten omat mielipiteet lapsiystävällisen hoidon toteutumisesta tulevat esille ja huomioiduksi.

Lapsen kokemukset halutaan tuoda esille

Lapsen sairaalassaolo on merkittävä tapahtuma lapselle ja hänen perheelleen. Vieraassa ympäristössä ja tilanteessa lapsi voi kokea olevansa haavoittuvassa asemassa, jos hänen kokemuksiaan ei kuulla tai huomioida riittävästi. Tällä hetkellä käytössä ei ole lapsipotilaille kohdennettua systemaattista potilaspalautejärjestelmää, jolla mitattaisiin heidän kokemuksiaan sairaalahoidon aikana.

PREMit

Patient-Reported Experience Measures

Hankkeessa kehitetään lapsille suunnattu palautekysely (PREM), jota testataan ennen käyttöönottoa hankkeen sairaaloissa lasten, vanhempien ja asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi hankkeessa kerätään vertailutietoa yhteiselle seuranta-alustalle.

Lapsipotilaan tarpeet sairaalahoidon aikana

of all pediatrics patients

Lapsen sairaalassaolo on merkittävä tapahtuma lapselle ja perheelle. Lapsen ikä ja kehitystaso vaikuttavat yksilöllisesti hänen kokemukseensa sairaalahoidosta, minkä takia kokemukseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Tämän hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki 0–17-vuotiaat potilaat, jotka saavat hoitoa hankkeen sairaaloissa.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Sant’Anna, School of Advanced Studies

Meyer Children’s Hospital

Bernu Kliniska Universitates Slimnica – Children’s University Hospital

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Uusi lastensairaala

Erasmus MC – Sophia Children’s Hospital

Italian UNICEF

Ollaan yhteydessä

VoiCEs-hanke on EU:n rahoittama ja kuuluu EU:n Oikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus -ohjelmaan (2014–2020) (REC-RCHI-PROF-AG-2020)

Copyright 2021 | VoiCEs-hanke