UNICEF Itālijas Nacionālā komiteja

Apraksts

UNICEF Itālijas Komiteja Onlus ir būtiska UNICEF globālās struktūras daļa, tā ir ANO palīgstruktūra, kas ir pilnvarota aizsargāt un stiprināt bērnu un jauniešu (vecumā no 0 līdz 18 gadiem) tiesības visā pasaulē, kā arī veicināt viņu dzīves apstākļu uzlabošanos. Itālijas Komiteja, kas izveidota 1974. gadā, ir viena no 33 UNICEF nacionālajām komitejām, kas atrodas donorvalstīs un kuras darbojas uz sadarbības līguma ar UNICEF International pamata. Viens no tās galvenajiem mērķiem ir informēt un veicināt sabiedrības izpratni par bērnu un jauniešu tiesībām.

Website: https://www.unicef.it

Sazinieties ar mums!

Projektu VoiCEs līdzfinansē Eiropas Savienības programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.–2020. gadam (Konkursa sludinājuma Nr. REC-RCHI-PROF-AG-2020)

Copyright 2021 | Projekts VoiCEs