Konsorcija organizatoriskā struktūra sastāv no šādām konsorcija institūcijām:

 • Koordinācijas komiteja ir konsorcija augstākā lēmējinstitūcija un projekta īstenošanas un uzraudzības institūcija.
 • Zinātniskā komiteja nodrošina pasākumu zinātnisko uzraudzību.
 • Tehniskā padome veicina lēmumu pieņemšanu tehniskajos jautājumos, kā arī uzrauga un atbalsta ar tiem saistītos pasākumus
 • Datu aizsardzības kolēģijas nodrošina viendabīgu datu vākšanu un apstrādi, saglabājot datu konfidencialitāti un izstrādājot ārkārtas rīcības plānu iespējamām datu aizsardzības problēmsituācijām
 • Ieinteresēto pušu konsultatīvā padome atbalsta projekta pasākumu īstenošanu, pārstāvot dažādas ieinteresētās puses.

Koordinācijas komitejas locekļi

 • SSSA / Milena Vainieri (priekšsēdētājs)
 • Meyer / Francesca Menegazzo
 • CUH / Vita Šteina
 • HUS / Katariina Silander
 • Meyer / Francesca Menegazzo
 • EMC / Jan Hazelzet
 • UNICEF / Elise Chapin

Zinātniskās komitejas locekļi

 • Meyer / Francesca Menegazzo (priekšsēdētājs)
 • SSSA / Sabina Nuti
 • CUH / Elina Dimina
 • HUS / Pekka Lahdenne
 • EMC / Jan Hazelzet
 • ECHO / Ruben Diaz
 • AOPI / Mauro Ricca
 • PICKER / Phillip Stylianides

Tehniskās padomes locekļi

 • CUH / Guna Esenberga (priekšsēdētājs)
 • SSSA / Domenico Cerasuolo
 • Meyer / Simone Aveotti
 • HUS / Katriina Mikkonen
 • EMC / Jan Hazelzet
 • UNICEF / Elise Chapin (observer)

Datu aizsardzības kolēģijas locekļi

 • SSSA / Denise Amram
 • Meyer / Luigi Rufo
 • CUH / Liga Zvedre
 • HUS / Katariina Silander
 • EMC / Jan Hazelzet
 • UNICEF / Ilaria Pizzini

Ieinteresēto pušu konsultatīvās padomes locekļi

Organizācija Padomes loceklis / pārstāvis Valsts
SSSA Manila Bonciani/Sabina De Rosis Itālija
Meyer Daniela Papini Itālija
CUH Vita Šteina Latvija
HUS Katariina Silander Somija
EMC
UNICEF Elise Chapin Itālija
ECHO Ruben Diaz EU
AOPI Mauro Ricca Itālija
BKUS Vecāku padome Landa Jaunzema Latvija
HUS sponsors Rapeli Anu Somija
Bērnu slimnīca Īrijā Rosemarie Sheehan Īrija
Bērnu slimnīca Kopenhāgenā Line Klingen Gjærde Dānija
Toskānas pediatriskās aprūpes tīkls Rino Agostiniani Itālija
Natilnsieme asociācija Gherardo Rapisardi Itālija

Sazinieties ar mums!

Projektu VoiCEs līdzfinansē Eiropas Savienības programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.–2020. gadam (Konkursa sludinājuma Nr. REC-RCHI-PROF-AG-2020)

Copyright 2021 | Projekts VoiCEs