Hanketta tukevat organisaatiot

Mukana olevat organisaatiot tuovat asiantuntemuksellaan merkittävän lisän hankkeeseen. Organisaatiot tuovat esille sidosryhmien tarpeita ja ovat edesauttamassa hankkeen tulosten hyödyntämistä Europpassa ja paikallisella tasolla.

ECHO – European Children’s Hospital Organization

AOPI – Associazione Ospedali Pediatrici Italiani

Picker Institute

Ollaan yhteydessä

VoiCEs-hanke on EU:n rahoittama ja kuuluu EU:n Oikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus -ohjelmaan (2014–2020) (REC-RCHI-PROF-AG-2020)

Copyright 2021 | VoiCEs-hanke